Vedlikehold/Rørrensing

En effektiv måte å rense rør på er å bruke høytrykkspyling, evt. høytrykkspyling med varmtvann.  Vi bruker varmt vann og roterende dyse til arbeide.

Om det er organisk materialet (hår, urinstein, kjøkkenfett etc) som har satt seg fast i rørene og sakte men sikkert over tid gjort de tette er den mest effektive måten å rense rørene på å bruke høytrykkspyling. Dette vil løse opp fortetningen og vi kan rense rørene så vann kan flyte fritt gjennom.

Andre ganger vi bruker rotkutting. Rotinntrenging i skjøter er et velkjent problem som som oftest tilslutt fører til tette rør. Ved hjelp av roterende dyser med kjetting/kjeder sages røtter av og rørets tverrsnitt opprettholdes. Rotkutting foregår som oftest i kombinasjon med rørinspeksjonskamera; dette for å sikre at kutteren fjerner alt av røtter og for at rør ikke blir skadet i prosessen. Se rørinspeksjon.